Back

Template Source: utils/unia.html

<table> <tr> <td style="background-color:white;text-align:center"> Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka </td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;background-color:white;white-space:nowrap"> <img src="/static/images/unia/gospodarka.png" style="height:80px" /> <img src="/static/images/unia/boba.jpg" style="height:80px" /> <img src="/static/images/unia/unia.png" style="height:80px" /> </td> </tr> </table>